bg

Програма

 

WSS.png MU_Varna.png UMDC.jpg BSOSAS.jpg

 

Трета национална конференция по обструктивна сънна апнея и хъркане

Придружаваща заболеваемост при обструктивна сънна апнея

4 – 6 октомври 2018 г.
к.к. „Св. св. Константин и Елена“
Варна, България

Прекурс
„Съвременно хирургично лечение на носа с коблация”
4 октомври 2018 г.


Програма

 

Под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов
Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Президент на конференцията: д-р Румен Тихолов

Председатели на научния комитет:
проф. Ара Капрелян, проф. Стефан Пеев, доц. Марио Милков

Председател на местния организационен комитет: проф. д-р Пламен Недев

Секретар: д-р Петър Петров

Поканени лектори:
проф. Петер Каталано - САЩ, доц. Рашид Ал Абри - Оман, д-р Сонг-Тар Тох - Сингапур, д-р Викрам Пандит - Индия, проф. Микеле Касано - Италия, проф. Мустафа Адала - Турция, проф. Хешам Негм - Египет, проф. Милан Станкович - Сърбия, д-р Георгиус Анастасопулус - Гърция,
доц. Андреа Неагос - Румъния, доц. Жангара Абдихаликов - Киргизка република

Организационен комитет:
проф. Румен Бенчев, проф. Христина Групчева, проф. Тодорка Костадинова, доц. Георги Маринов, доц. М. Николова, доц. Александър Райнов, д-р. П. Петров, д-р М. Петрова, д-р Красимир Ранков, проф. Диляна Вичева, Юлиян Костадинов, д-р Георги Илиев, проф. Павел Димов, д-р Людмил Матев, доц. Николай Сапунджиев, д-р Христиана Маджова, доц. Димитър Конов, д-р С. Чоканов, д-р Кенан Керимов, д-р Пенчев, Александър Дончев, Сияна Граданска, Магдалена Близнакова 


Официални езици: български и английски

 

4 октомври 2018 г., четвъртък
Зала 1

  15:00 - 16:30     
 
  Регистрация

  16:30 - 16:40   
  Откриване
  проф. Кр. Иванов, Ректор на Медицински университет „Д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
  г-н С. Пасев, г-н П. Пейчев, проф. Хр. Групчева, проф. Т. Костадинова,
  проф. П. Недев, доц. Г. Маринов, проф. А. Капрелян, проф. С. Пеев, д-р Р. Тихолов,
  доц. М. Милков

  16:40 - 19:00   
  Встъпителни лекции:  
  История на медицината по нашите земи
  доц. Г. Маринов
  Неврологични аспекти на медицината на съня
  проф. А. Капрелян
  Проверка и цялостна оценка на дишането, свързано със съня
  проф. П. Недев
                                                                                                                  

 

5 октомври 2018 г., петък
Зала 1

  08:30 - 16:00          
 
  Регистрация

  09:00 – 10:00  
  Първо научно заседание:
  Скрининг и профилактика на обструктивната сънна апнея и хъркането от
  различни специалности
  Председател: Т. Костадинова
  Секретар: С. Димитров


  Развитие на въпросник за скрининг на свързани със съня заболявания по време на
  бременност
  доц. А. Райнов
  Положителният ефект на балнео спа и уелнес процедурите и медицинската рекреация
  върху "сънната апнея" и нейните усложнения
  д-р С. Димитров
  Скрининг на работници в автотранспорта
  доц. М. Милков
  Заболявания повлиавани от обструктивната сънна апнея
  д-р П. Пенчев
  Съвременни интердисциплинарни подходи за лечение и диагностика в областта на
  медицината на съня
  проф Т. Костадинова
  Интраорални апарати при нарушения на съня
  д-р Л. Матев
  Фирмени презентации

  10:00 - 10:20  
  Кафе пауза

  10:20 - 11:00  
  Второ научно заседание:
  Придружаващи заболявания при обструктивната сънна апнея


  Patient assessment and management of OSA
  проф. Х. Негм
  Фирмена презентация
  Surgery for Sleep Disorders Breathing
  А. Неагос, К. Хьорман, М. Милков
  Назофарингеална хирургия
  К. Рашид

   11:00 - 11:30


  Презентация, спонсорирана от Shire:
  Синдром на Хънтър. Роля на оториноларинголога и педиатъра в ранната диагноза на
  заболяването
  М. Милков

  11:30 - 12:30  
  Трето научно заседание:
  Новости в диагностиката на обструктивната сънна апнея
  Председател: М. Николова
  Секретар: Кр. Ранков


  Фактори, допринасящи за комфорт на пациента при СРАР – терапия
  Кр. Ранков
  Проследяване развитието на обструктивна сънна апнея при дете с поставена диагноза
  на шест годишна възраст
  Кр. Ранков, М. Николова
  Opioids - an associate factor for sleep apnea
  С. Чоканов

  12:30 - 14:00  
  Обедна почивка

  14:00 - 15:30  
  Четвърто научно заседание:
  Председател: М. Станкович
  Секретар: А. Райнов


  Advanced setting of sleep endoscopy for obstructive sites diagnosis
  проф. М. Касано
  Tonsillectomy and OSA. Evidence based data
  проф. М. Станкович
  Оbstructive sleep apnea syndrome: integrated approach
  I. I. Sapizhak, A.V. Rybachuk,  V.A. Malanchuk, G.E. Timen
  Фирмена презентация
 
  15:30 - 15:50  
  Кафе пауза

  15:50 - 18:30  
  Пето научно заседание:
  ОСА и дентална медицина
  Председател: Сонг-Тар Тох
  Секретар: Хр. Маджова


  д-р Викрам Пандит
  Holistic Management of Obstructive Sleep Apnea
  д-р Сонг-Тар Тох
  Установяване на връзката между степента на тежест на зъбно-челюстните
  деформации и степента на назална обструкция
  д-р З. Вълчева, доц. д-р Хр. Арнаутска
  Dental management of sleep apnea
  д-р Хр. Маджова
  Фирмени презентации

 

6 октомври 2018 г., събота
Зала 1

 
  08:30 - 12:00            
    Регистрация
  09:00 - 10:00  
  Шесто научно заседание:
  Белодробни аспекти на обструктивната сънна апнея
  Председател: Р. Тихолов
  Секретар: П. Петров


  Акромегалия и ОСА!
  д-р Д. Радкова
  Синдромът „халтав клепач“ - маркер за сънна апнея
  д-р М. Средкова
  Обструктивна сънна апнея в съчетание с обезитас хиповентилационен синдром
  д-р Р. Тихолов
  Хиповентилационни синдроми и лечението им с неинвазивна вентилация - консенсус
  на ATS и ERS от 2017 г.
  д-р И. Киселов
  Фирмена презентация
  Макроструктура и микроструктура на съня - промени при синдрома на обструктивна
  сънна апнея
  д-р П. Петров

  10:00 - 10:20  
  Кафе пауза

  10:20 - 11:30  
  Седмо научно заседание:
  Председател: П. Каталано
  Секретар: М. Адала


  Development of a questionnaire for screening of sleep-related disorders during pregnancy
  проф. Петер Каталано
  Nasal pathologies and OSA
  проф. Мустафа Адала
  Анестезиологични аспекти на обструктивната сънна апнея
  проф. В. Платиканов

  11:30 - 12:00  
  Презентация, спонсорирана от Shire:
  Анестезиологични размисли без страсти при пациенти с Мукополизахаридоза II

  13:00 - 14:00  
  Обедна почивка и снимка

  14:00 - 15:30  
  Осмо научно заседание:
  Неврологични и офталмологични аспекти на обструктивната сънна апнея
  Председател: В. Пандит
  Секретар: Д. Групчев


  Sleep apnea and dry eye - contemporary options
  MN Radeva, MR Bojadzieva, DI Grupchev, CM Bommert, CN Grupcheva
  Management of floppy eyelid syndrome result of sleep apnea
  MR Bojadzieva, MN Radeva , DI Grupchev, CM Bommert, CN Grupcheva
  ОСА и алергичен ринит
  д-р М. Близнакова
  Новости в лечението на ОСА
  д-р С. Граданска
  Хъркане в детската възраст - диагностика и съвременно лечение
  Ж. Петрова

  15:30 - 15:50

 
  Кафе пауза

  16:00 - 17:30  
  Втори симпозиум по биоматериали и импланти в областта на главата
  Хр. Групчева, Г. Маринов, С. Пеев, П. Недев, М. Милков, Р. Гидуен

  Alloheal - the first Bulgarian bio-product for treatment of anterior ocular surface  disorders
  CN Grupcheva, MN Radeva, MR Bojadzieva, DI Grupchev, K Bomerg
  Morphological study of the biomaterials used for ossicular chain reconstruction
  M. Milkov, G. Marinov, R. Guidoin
  Основни изисквания към Биоматериалите
  М. Милков, Г. Маринов, Р. Гидуен, С. Пеев, П. Недев.
  Нови осикуларни протези за реконструкция на слуховата верига
  Р. Винцент, М. Милков, Г. Маринов, Р. Гидуен, П. Недев

  17:30 - 18:00  
  Дискусия на кръглата маса и официално закриване