bg

Девети Фармацевтичен бизнес форум

9FBF-Header.png

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ


съвместно с
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

Имат удоволствието да Ви поканят на

ДЕВЕТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Факултет „Фармация“ – 15 години традиции, иновации, перспективи“


Под патронажа на Ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна


20-21 октомври 2023 г.
хотел „Палас“, „Слънчев ден", гр. Варна

 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Девети Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе в периода 20-21 октомври 2023 г.

По време на събитието ще бъдат представени:По време на събитието ще бъдат представени:
  • Съвременни научно-практически разработки в областите:
    - Фармация;
    - Медицина;
    - Дентална медицина;
    - Обществено здравеопазване;
 • Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;
 • Модул от програмата за продължаващо обучение на магистърфармацевти за
   2023 г., акредитиран от БФС;
• Дискусия – кръгла маса на тема „Факултет „Фармация“ – 15 години традиции,
  иновации, перспективи“.

Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Участниците имат възможност да присъстват на място в залите на хотел "Палас", комплекс "Слънчеев ден" или дистанционно чрез онлайн платформата Cisco Webex, достъпна от предварително изпратен линк.