bg

Туризъм

INCOMING

Дългогодишният опит в туристическата практика ни помага да работим успешно с туристи от различни националности, да им представяме българската история и култура. Поддържаме партньорски връзки с фирми от Австрия, Италия, Франция, Украйна, Русия.

OUTGOING

Организираме пътуването, пребиваването и участието на специалисти от различни браншове в международни научни срещи, практически конференции и изложения в чужбина.

Добрите отношения с колеги от фирми-организатори на изложения в чужбина ни дават възможност за постигане на приемливи условия за участие и посещение на специалисти от различни браншове. През годините такива отношения поддържахме с организаторите на туристически борси, търговски изложения и изложбени центрове в Москва, Киев, Минск, Букурещ, Кишинев, Истанбул, Скопие, Белград.

INCENTIVE

Предлагаме съчетаване на бизнеса с удоволствието от пътуването. Тези пътувания се превръщат в едно незабравимо преживяване за нашите клиенти. Те са съчетание от професионално обогатяване, смяна на обичайната работна среда, срещи и запознанства с нови колеги, положителни емоции от пътуването.

Снимки: