bg

Хендлинг агентиране

  • Представителство
  • Трансфери посрещане-изпращане
  • Резервации
  • Настаняване
  • Съдействие при разрешаване на проблеми на място
  • Предоставяне на услуги и информация на място
  • Договаряне от името и за сметка на чуждестранния партньор
  • Съдействие при договаряне с местни партньори
  • Инспектиране на обекти