bg

Събития

 

 

Pharmacy.png

Девети фармацевтичен бизнес форум 


 20-21 окомври 2023 г
.

 

 

colo-proctology_logo.png

XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

5-7 октомври 2023 г.

 

 

Pharmacy.png

Осми фармацевтичен бизнес форум 


 28-29 окомври 2021 г
.

 

Pharmacy.png

Седми фармацевтичен бизнес форум 


 22-23 октомври 2020 г
.

 

 

Pharmacy.png

Шести фармацевтичен бизнес форум 


 25-27 октомври 2019 г
.

 

 

XVIII Congress of Bulrad.png

XVIII Kонгрес на Българската асоциация по радиология


26-28 септември 2019 г.

 

 

colo-proctology_logo.png

XVI Международен конгрес по колоректална хирургия

XXIII Годишна среща на Еврпейското хирургично дружество

3-6 октомври 2019 г.

 

Pharmacy.png

Шести фармацевтичен бизнес форум 


 25-27 октомври 2019 г
.

 

 

logo_plastic_1.png

IV-та Национална конференция по Пластично-възстановителна и естетична хирургия


 3-5 май 2019 г.

 

 

Pharmacy_10Years.png

Пети фармацевтичен бизнес форум


 26-28 октомври 2018 г.

 

 

Artboard 1.png

Третата конференция по сънна апнея

 4-6 октомври 2018 г.

 

 

 

BAAST_2018_bg.jpg

XII-та конференция на БААСТ
ESSKA live-surgery
IX-ти международен годишен симпозиум на БОТА
EFFORT Fora

17-20 май 2018 г.

 

NCOMFS.png

Трети национален конгрес по Орална и
лицево-челюстна хирургия

26-28 април 2018 г.

 

colo-proctology_logo.png

XV-ти Международен конгрес по колоректална хирургия

5-8 октомври 2017 г.

 

Otology.png

Първи черноморски симпозиум по 
отология и невроотология

1-2 септември 2017 г.

 

BAAST_2017_bg.jpg

ХI-та конференция на БААСТ
ESSKA live-surgery

11-14 май 2017 г.

 

 

BHD.jpg

XV национален конгрес по хирургия
с международно участие

29 септември - 2 октомври 2016 г.

 

WFNS Course 2016.png

WFNS Course 2016

19 - 21 май 2016 г.

 

 

BAAST_bg.jpg

Х-та отчетно-изборна конференция на БААСТ
ESSKA live-surgery
Cadaver-lab course

14-17 април 2016 г.

MORE.png

6-та национална конференция МОРЕ 2015 и
МОРЕ педиатрия 2015

Поведение при малигнен меланом

15-17 октомври 2015 г.

colo-proctology_logo.png

XIV-та Национална конференция по колопроктология
с международни участие

1-3 октомври 2015 г.

 

Rosa mira.png

Международен младежки фестивал по изкуствата „Роза на света – панаир на творчески идеи”

2-8 август 2015 г.

 

eses-logo.png

6th ESES Workshop - Varna, Bulgaria

Hyperparathyroidism due multiple gland disease:
An evidence-based perspective

May 28 – 30, 2015