bg

Инструкции към авторите

 

 

MU_Varna.png St.Marina.png ESS logo.png BHD_small.png SUB.png


XVI Международен конгрес по колоректална хирургия

XXIII Годишна среща на Еврпейското хирургично дружество


03.10-06.10.2019 г.
хотел „Адмирал”, к.к. „Златни пясъци“
гр. Варна

 

 

Изпращане на резюмета

  • Изпратените резюмета трябва да бъдат на английски и български език;
  • Краен срок за изпращане: 01.05.2019 г.;
  • Резюметата трябва да бъдат изпратени в електронен формат на еmail адрес: congress.colorectal@gmail.com.


Изпращане на пълнотекстови публикации

  • Пълнотекстовите публикации ще бъдат публикувани в научното издание на МУ-Варна “Scripta Scientifica Medica”;
  • Краен срок за изпращане: 31.07.2019 г.;
  • Пълнотекстовите публикации трябва да бъдат изпратени в електронен формат на адрес: http://press-muv.com/ssm/login


Технически изисквания

  • При представяне на презентация: формат на файла ppt/pptх/presio present.
  • При представяне на постер: формат на файла pps или jpg/jpeg.

 

По-долу можете да намерите програмата, както и регистрационните форми за участници и компании за XVI Международен конгрес по колоректална хирургия: