bg

Инструкции към авторите

 

Изпращане на резюмета

  • Изпратените резюмета трябва да бъдат на английски и български език;
  • Краен срок за изпращане: 31.03.2017 г.;
  • Резюметата трябва да бъдат изпратени в електронен формат на еmail адрес: conference@gisurgery.uni-hospital-varna.bg.


Изпращане на пълнотекстови публикации

  • Пълнотекстовите доклади ще бъдат публикувани в научното издание на МУ-Варна “Scripta Scientifica Medica”;
  • Краен срок за изпращане: 31.07.2017 г.;
  • Пълнотекстовите доклади трябва да бъдат подадени на английски език на адрес: http://press.mu-varna.bg/ojs.


Технически изисквания

  • При представяне на презентация: формат на файла ppt/pptх/presio present.
  • При представяне на постер: формат на файла pps или jpg/jpeg.

 

По-долу можете да намерите програмата, както и регистрационните форми за участници и компании за XV Международен конгрес по колоректална хирургия:

       Програма на конгреса