bg

Регистрация за събитие


Дати за регистрация:
    Начална дата Крайна дата Цена за участник Цена за придружаващо лице
  Членове на БАПРЕХ 21.09.2018 28.02.2019 € 95
185.80 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Не-членове на БАПРЕХ 21.09.2018 28.02.2019 € 105
205.36 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Специализанти 21.09.2018 28.02.2019 € 64
125.17 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Медицински сестри 21.09.2018 28.02.2019 € 55
107.57 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Студенти 21.09.2018 28.02.2019 € 55
107.57 лв.
€ 64
125.17 лв.
 
  Членове на БАПРЕХ 01.03.2019 02.05.2019 € 125
244.48 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Не-членове на БАПРЕХ 01.03.2019 02.05.2019 € 135
264.04 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Специализанти 01.03.2019 02.05.2019 € 95
185.80 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Медицински сестри 01.03.2019 02.05.2019 € 65
127.13 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Студенти 01.03.2019 02.05.2019 € 65
127.13 лв.
€ 64
125.17 лв.
 
  Членове на БАПРЕХ 03.05.2019 05.05.2019 € 155
303.15 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Не-членове на БАПРЕХ 03.05.2019 05.05.2019 € 180
352.05 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Специализанти 03.05.2019 05.05.2019 € 105
205.36 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Медицински сестри 03.05.2019 05.05.2019 € 80
156.47 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Студенти 03.05.2019 05.05.2019 € 80
156.47 лв.
€ 64
125.17 лв.


Общо: 

Общо:   лв.Данни за фактура