bg

Регистрация за събитие


Дати за регистрация:
    Начална дата Крайна дата Цена за участник Цена за придружаващо лице
  Членове на СОЛЧХ 20.01.2018 15.04.2018 € 95
185.80 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Не-членове на СОЛЧХ 20.01.2018 15.04.2018 € 155
303.15 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Специализанти 20.01.2018 15.04.2018 € 64
125.17 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Студенти 20.01.2018 15.04.2018 € 32
62.59 лв.
€ 64
125.17 лв.
 
  Членове на СОЛЧХ 16.04.2018 25.04.2018 € 125
244.48 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Не-членове на СОЛЧХ 16.04.2018 25.04.2018 € 185
361.83 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Специализанти 16.04.2018 25.04.2018 € 95
185.80 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Студенти 16.04.2018 25.04.2018 € 32
62.59 лв.
€ 64
125.17 лв.
 
  Членове на СОЛЧХ 26.04.2018 28.04.2018 € 155
303.15 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Не-членове на СОЛЧХ 26.04.2018 28.04.2018 € 217
424.42 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Специализанти 26.04.2018 28.04.2018 € 95
185.80 лв.
€ 64
125.17 лв.
  Студенти 26.04.2018 28.04.2018 € 32
62.59 лв.
€ 64
125.17 лв.


Общо: 

Общо:   лв.Данни за фактура