bg

Програма

 

 

IV-та Национална конференция по Пластично-възстановителна и естетична хирургия

3-5 май 2019 г.

хотел "Адмирал", к.к. "Златни пясъци", гр. Варна, България

 

Програма

 

3 май 2019 г., петък
12:00 - 14:00  0   Регистрация 

14:00 - 14:10
 
  Официално откриване 
 
 
Сесия 1: Хирургия на глава и шия
Модератори: Д. Кръстинова (България), К. Калинова, (България)

14:10 - 14:40

  Ключова лекция:
  Екзофталми. Хирургично лечение на проптоза. Клепачите при екзофталм –
  лечение

  Д. Кръстинова

14:40 - 15:10   Ключова лекция:
  Подмладяване на лицето с MACS лифт

  A. Verpaele

15:10 - 15:30
  Ключова лекция:
  Лицева профилопластика с липофилинг

  A. Verpaele

15:30 - 15:40   Поучителният случай на Мадам Х
  Д. Кръстинова, Л. Тодорова

15:40 - 15:50

  Реконструкция на външно ухо с автоложен хрущял при пациент с малигнен  
  меланом на аурикулата след частична резекция

  И. Гаврилова, Фр. Фирмен

15:50 - 16:00   Композитни регионални възстановявания на мекотъканни дефекти в
  средната лицева трета след резекции на авансирали морфейни базоцелуларни
  карциноми 

  Н. Янев, С. Георгиев, П. Лозанова, Ал. Малинова, Г. Йорданова

16:00 - 16:10   3Д виртуално планиране при микроваскуларни лицево-челюстни реконструкции
  Н. Янев, Св. Славков, Д. Марков, Ал. Малинова, Г. Йорданова, Д. Андреев

16:10 - 16:20   Хирургично лечение на посттравматичен билатерален блефароспазъм.
  Представяне на клиничен случай

  Ал. Стефанова, Р. Хатър, П. Войнов

16:20 - 16:30   Pеконструкция на дефекти в шийна област
  Й. Заякова, Д. Янков, Н. Пашалиев, Б. Валериев, Б. Цветков

16:30 - 16:45
 
  Дискусия

16:45 - 17:15
 
  Кафе пауза
 

Сесия 2: Хирургия на гърда

Модератори: R. Zic (Хърватия), Й. Заякова, (България)

17:15 - 17:45

  Ключова лекция:
  20 години щадяща мастектомия на кожа и зърно и реконструкция на гърда

  R. Zic

17:45 - 17:55   Редукционна мамопластика с горно и горно-медиално ламбо
  Й. Заякова, М. Аргирова, М. Башева

17:55 - 18:05   Аугментационна мамапластика
  Й. Заякова, М. Аргирова, Б. Цветков

18:05 - 18:15   Оценка на удовлетвореността на пациенти с реконструкция на гърдата с
  автоложно ламбо на ТРАМ: проверени с дългосрочни (18 годишни)
  следоперативни резултати

  A. Ç. Özkan

18:15 - 18:25   Реконструктивни операции на гърдата с употребата на двукомпонентно
  резорбируемо платно - TIGR Matrix
  Н. Георгиев, М. Генов

18:25 - 18:35   Нашият опит с аугментационната мамапластика
  Живко Димитров

18:35 - 18:50   Дискусия

20:00   Коктейл „Добре дошли“
  хотел „Адмирал“, ниво Mezzanine

 
 
4 май 2019 г., събота

Сесия 3: Ринопластика
Модератори: N. Cherkez (Турция), Д. Янков (България)

08:30 - 09:00   Ключова лекция:
  Основна структурна ринопластика

  N. Cherkes

09:00 - 09:30   Ключова лекция:
  Вторична ринопластика: реконструкция на свръх резициран нос

  N. Cherkes

09:30 - 9:45   Ключова лекция:
  Големият назален връх: Предизвикателство за ринопластичния хирург

  S. Özmen

09:45 - 10:00   Ключова лекция:
  Намаляване на употребата на хрущялни присадки в първичните ринопластики

  S. Özmen

10:00 - 10:10   Реконструкция на криловидните хрущяли: ключ към естетиката на върха на
  носа

  Д. Янков

10:10 - 10:20   Класификация на неправлни ъгли на преходните линии на долните
  латерални хрущялни сегменти, причиняващи деформации на формата и тяхното
  възстановяване

  A. Ç. Özkan

10:20 - 10:30   Открита ринопластика – нашата гледна точка
  Г. Илиев, П. Иванова, Цв. Тончев

10:30 - 10:45   Дискусия

10:45 - 11:00   Кафе пауза

11:00 - 11:30   Ключова лекция:
  Международно сътрудничество, регистри и несигурност на гръдния имплант

  G. Perks

11:30 - 12:00   Ключова лекция:
  Трансплантация на лице. От експерименталната подготовка до клиничната
  реалност: личен опит

  S. Özmen

12:00 - 12:30   Ключова лекция: 
  Перспективи пред Европейската асоциация по пластична, реконструктивна и
  естетична хирургия - ESPRAS

  R. Zic

12:30 - 13:00   Сателитен симпозиум - Mentor

13:00 - 14:00   Обяд

 

Сесия 4: Реконструктивна и микрохирургия
Модератори: N. Broer (Германия), Р. Романски (България)

14:00 - 14:30   Ключова лекция:
  Функционални мускулни трансфери и съвременна еволюция в
  реконструктивната микрохирургия

  N. Broer

14:30 - 14:40   Ключова лекция:
  Нашият опит при реконструкция на мекотъканни дефекти на крайниците
  М. Кътева

14:40 - 14:50   Педикулирано и свободно миокутанно латисимус дорзи “Fleur de Lis” ламбо като
  реконструктивен метод

  Р. Романски, Ст. Комитски, Цв. Вачкова

14:50 - 15:00   Реконструкция на пръсти на ръката чрез трансфер на пръсти от ходилото и
  други конвенционални хирургични техники. Клиничен случай

  Р. Романски, Е. Шарков, Л. Йорданов, К. Димитров

15:00 - 15:10   Благоприятен дългосрочен естетичен резултат от дистална дигитална
  реплантация

  A. Okumuş

15:10 - 15:20   Клинично приложение на педикулирано перфоративно пропелер ламбо:
  индикации, техника, резултати

  Д. Янков, Й. Заякова, Н. Пашалиев, Н. Ненкова, М. Башева

15:20 - 15:30   Употреба на осмотични експандри при мекотъканна реконструкция след
  изгаряне  при деца: без пълнене, без контрол и без проблеми?  
   
  М. Аргирова, Й. Заякова, А. Викторова

15:30 - 15:40   Пластично покриване на дефекти на гръдната стена
  Ст. Комитски, Л. Йорданов, Цв. Минчев, Е. Шарков, Р. Романски

15:40 - 15:50   Приложение на фасциокутанно сурално ламбо при пациенти с периферна
  артериална болест в IV стадии по Fontaine

  А. Лафчис, А. Тодоров, М. Ал-Амин, M. Аргирова

15:50 - 16:00   Реконструкция на дефекти на скалпа
  Й. Заякова, Д. Янков, Н. Пашалиев, М. Башева, Б. Цветков

16:00 - 16:15   Дискусия

16:15 - 16:45   Кафе пауза

16:45 - 17:00  Презентация - ЕКОС Медика

 

Сесия 5: Максилофациална хирургия и лицеви аномалии
Модератори: Ph. Pellerin (Франция), Ю. Анастасов (България)

17:00 - 17:30   Ключова лекция:
  Краниофациалнии малформации - предизвикателство за Европейската здравна
  организация

  Ph. Pellerin

17:30 - 17:50   Ключова лекция:
  Хирургична стратегия при паротидните тумори - функция и естетика
  Цв. Тончев

17:50 - 18:00   Практическа употреба от пациенти и специалисти на Електронното медицинско
  досие за лицеви аномалии в България (ЕМДЛА): 5-годишен опит

  Ю. Анастасов, К. Гигов, Й. Маркова, Р. Хатър, П. Петров, Р. Великова, Хр.
  Желязков, Ат. Гюлев, Т. Петкова, П. Цървуланова, К. Божикова, Н. Сланинкова,
  Н. Парева, М. Казакова

18:00 - 18:10   Предизвикателства при реконструктивните операции на пациенти с лицеви
  кожни д
ефекти след хирургична ексцизия на тумори
  В. Василев, Л. Попова
18:10 - 18:20   Реконструкция на външно ухо с автоложен хрущял при пациент с Mикротия и
  синдром на Голденхар-Горлин

  И. Гаврилова, Фр. Фирмен

18:20 - 18:30   Локална пластика за реконструкция при дефекти на лицето
  Й. Заякова, Д. Янков, Н. Пашалиев, Н. Ненкова, Р. Тачев

18:30 - 18:40   Оценка и сравнение на два метода за палатопластика
  К. Гигов, Р. Великова, Й. Маркова, Ю. Анастасов

18:40 - 18:55   Дискусия

20:00   Официална вечеря

 
 
5 май 2019 г., неделя

Сесия 6: Изгаряне и рани
Модератори: F. Huss (Швеция), М. Аргирова (България)

08:30 - 09:00   Ключова лекция:
  Култивирани клетки и биологични превръзки

  F. Huss

09:00 - 09:10   Лечебен подход при изгаряния на лицето
  К. Калинова

09:10 - 09:20   Фатално изгаряне, причинено от огън, покрито с кожа и микрохирургично
  ламбо

  Z. Sleem

09:20 - 09:40   Мобилно приложение за адекватна първа помощ при изгаряне
  М. Мартинов, М. Аргирова

09:40 - 09:50   Етнически и социални фактори при деца в ранна детска възраст с обширни
  изгаряния - проблеми, дилеми, решения

  М. Аргирова, Е. Арнаутска

09:50 - 10:00   Употерба на Матридерм при лечение на мекотъканни дефекти
  М. Аргирова, Й. Заякова, А. Викторова

10:00 - 10:10   Електрически изгаряния в областта на главата: амбиспективен анализ за период
  от 11 години

  Ст. Проданов, М. Аргирова

10:10 - 10:20   Нашият опит с лечението на синдрома на Марторел при хипертоници (HYTILU)
  Н. Митев, Хр. Михайлов

10:20 - 10:30   Приложение на хипербарна оксигенация при комплексно лечение на тежки
  открити фрактури

  Юл. Крумов, В. Обретенов, Д. Янков, Хр. Бозов, Н. Митев

10:30 - 10:40   Клиничен опит от приложението на система за отрицателно налягане (VAC) при
  лечението на хронични рани

  Ж. Димитров, О. Хаджийски, К. Иванов

10:40 - 10:50   Терапевтичен подход при обширни изгаряния
  В. Анастасова, Е. Зънзов, Е. Кръстева

10:50 - 11:05   Дискусия

11:05 - 11:25   Кафе пауза

11:25 - 11:45   Ключова лекция:
  Съдебната медицина - Пепеляшка или Пандора

  Д. Радойнова
 
 

Сесия 7: Контуриране на тялото. Вария

Модератори: Вл. Василев (България), Р. Хатър (България)

11:45 - 11:55   Значение на качествата на кожата при различни интервенции в пластичната
  хирургия
  Ю. Анастасов

11:55 - 12:05   Експериментално изследване на BAX/BCL2 – апоптични маркери при автоложния
  мастен трансплантат в тъканни култури

  Р. Хатър, П. Атанасова, П. Хрисчев, П. Войнов, А. Стефанова

12:05 - 12:15   Поведение на автоложния мастен трансплантат при пациенти със затлъстяване
  – предварително съобщение

  Р. Хатър, П. Атанасова, П. Хрисчев, П. Войнов, А. Стефанова

12:15 - 12:25   Приложение на фракционирана лазерна фототермолиза с инфрачервен лазер
  980nm при терапия на рядка венозна малформация Blue Rubber Bleb Nevus
  Syndrome (BRBNS)

  П. Войнов, Г. Томов, Р. Хатър, А. Стефанова

12:25 - 12:35   Клиничен случай: Усложнения след хирургично лечение на плоскоклетъчен
  карцином

  М. Аргирова, Т. Димитрова

12:35 - 12:50   Дискусия

12:50 - 13:00   Закриване на конференцията

13:00 - 14:00   Заседание на БАПРЕХ