bg
http://www.tourexpo.bg/en/eses-6th-workshop.html
http://www.omfsbg.org/en/

Подаване на резюмета

 

IV-та Национална конференция по Пластично-възстановителна и естетична хирургия

3-5 май 2019 г.

хотел "Адмирал", к.к. "Златни пясъци", гр. Варна, България


Условия за подаване на резюмета

 

Резюметата следва да са посветени на някоя от темите от конферентната програма.

Преди да изпратят своите резюмета, авторите трябва да са направили своята регистрация за участие в конференцията и да са платили регистрационната такса.

Изпратените резюмета ще бъдат разгледани от Организационния комитет, който ще прецени дали текстовете отговарят на условията на конференцията.

Указания за форматиране на резюметата:

 1. Текстовете следва да бъдат изпратени на български и английски език.
 2. Пълният размер на резюмето не трябва да надвишава 2000 символа (около 350 думи), без да се включват заглавието, имената на авторите и тяхната принадлежност.
 3. За текста на резюмето моля да бъде използван шрифт Times New Roman, големина 12 пункта, единична разредка.
 4. Заглавието да бъде изписано с главни букви с шрифт Times New Roman, получер, големина 12 пункта.
 5. Идентификацията на авторите да съдържа: име, фамилия, институция, отделение, град, държава.
 6. Съдържанието на резюмето следва да бъде информативно и да включва:
  • Въведение
  • Материали и методи
  • Резултати
  • Заключение
  • Ключови думи
 7. Резюмето следва да подчертава важността на темата и оригиналността на изследването, неговата цел, характеристиките на случая и значението на поставената тема в контекста на съвременното знание.
 8. Резюмето не трябва да съдържа графики, таблици, снимки или друг вид илюстрации.


Авторите ще бъдат информирани по имейл дали резюметата им са били избрани за устна или постерна презентация.

Краен срок за подаване на резюмета е 31 март 2019 г.


Можете да изпратите Вашето резюме на имейл office@tourexpo.bg тук.