bg

Съвет на директорите

  • Герчо Герчев – Председател на Съвета на директорите


Започнал работа в  ”Турекспо-Варна” АД от създаването през 1993 г. до лятото на 2000 г., като управител/директор. От есента на 2008 г. – Председател на Съвета на директорите.

Професионално развитие:

Работи в туризма от лятото на 1974 г.  - като екскурзовод в ТК „Балкантурист” – Златни пясъци”, през всички нива на управление до главен специалист.
Директор на „Пиринтурист-Варна” през 1988–1992 г.
Организатор на първия „Панаир на туризма и свободното време” през 1992 г. По-късно управител/изпълнителен директор на „Турекспо-Варна” до 2000 г.
През 2001-03 г. организира Международно търговско изложение със собствена търговска марка „Експо Балканика”.
Като собственик и управител на „Франга” ООД обслужва полски туристи в Албена, Кранево, Златни пясъци, Чайка, Свети Константин, Слънчев бряг, Созопол и Приморско по хендлинг-договори.

  •  Петя Момчилова – Изпълнителен директор


Започнала работа в “Турекспо-Варна” АД през 1992 г. От есента на 2008 г. – Изпълнителен директор на „Турекспо-Варна” АД.

Професионално развитие:

Търговска гимназия – Варна (1971-1974); Колеж по туризъм към Икономически университет – Варна (1977-1980); Туристически комплекс “Златни пясъци”, отдел “Екскурзии и мероприятия” – секретар, екскурзовод, организатор (1974-1994); IATA-UFTAA основен курс(1993); “BTS” ООД. – представителство на “ITS” – Германия – организатор екскурзии (1994-1996); сътрудничество с “Турекспо-Варна” АД за организиране на Панаира на туризма и свободното време (1992-1996); “Турекспо-Варна” АД – Маркетинг специалист (1996 – 2008).

 

  • Веска Илиева – Финансов директор


Започнала работа в “Турекспо-Варна” АД през 1996 г. От есента на 2008 г. – член на Съвета на директорите на „Турекспо-Варна” АД.

Професионално развитие: Началник “Пласмент” към Завод за каучукови изделия – Силистра (1979 – 1983); Счетоводител в Министерство на транспорта (1983 – 1995); Зам.-Главен счетоводител в Пощенска банка (1995-1996); Гл. Счетоводител в “Турекспо-Варна” (1996 – 2008).